اهداف و چشم‌انداز

چشم انداز:

دستیابی به جایگاه ممتاز و برتر در فعالیت‎های اقتصادی ملی و بین­ المللی به لحاظ ارزش دارایی‎ها با اتکا به توانایی‎های مدیریتی و سرمایه انسانی در اختیار شرکت با عملکردی منطبق بر معیارهای بین ­المللی

اهداف شرکت:

 • ارتقای ارزش سهام سهامداران
 • رضایت کلیه ذی‌نفعان
 • ارتقای جایگاه شرکت در سطح ملی و بین­ المللی

ارزش‌های بنیادین:

 • احترام به کرامت انسانی و ارزش های دینی و ملی
 • تاکید بر شفافیت در اهداف، برنامه ها و اقدامات
 • بهره گیری موثر از جامعه دانشگاهی کشور
 • تلاش حداکثری در جهت جلب رضایت تمامی ذینفعان
 • چابکی در فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا

مؤلفه‌های مدیریتی:

 • پایبندی به اصول انسانی و اخلاقی
 • نظم و انضباط کاری
 • شفافیت عملکردی و سلامت اقتصادی
 • دقت
 • چابکی سازمانی و سرعت عمل در طراحی، برنامه­ریزی و اجرای طرح‌ها
 • پاسخگویی
 • بهبهود و ارتقاء مستمر