صنعت

امروزه در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسان‌ها به نقش و اهمیت آن واقفند. به گونه‌ای که در دو قرن گذشته افراط شکل گرفته در تولید، ناشی از مطلوبیت ذاتی یافتن آن است. تولید در نگرش عمومی بشر یک ارزش تلقی شده و صرف نظر از نیاز و یا اهداف تولید مسابقه‌ای بیرحمانه در تولید هرچه افزون‌تر، چهره زندگی مردم غرب و شرق عالم را دگرگون کرده و خسارت‌های جبران ناپذیری نیز به منابع موجود در کره خاکی وارد نموده است. اکنون نیز تولید هر چه بیشتر یک شاخص کمال و رشد و قدرت برای کشورها به حساب می‌آید و غفلت جدی در نگرش به تولید و بایسته‌های آن، مسیر بهره برداری صحیح از نعمات پروردگار در روی زمین را با آسیب های فراوان و مخاطرات مهمی روبرو ساخته است که البته ضرورت دارد در باب اصلاح این نگرش نیز فکری اساسی شود. در هر صورت هرگاه از ضرورت پرداختن به تولید سخن به میان می آید گاه مقصود تولید مطلق است و گاه مراد، تولید داخلی است و این دو موضوع از هم جداست.

زاویه دیگر پرداختن به اهمیت و ضرورت تولید داخلی نگاه به آن از منظر آثار و پیامدهائی است که مترتب بر آن است. در صورت شکل گیری و سامان یافتن تولید داخلی تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و بخصوص در حل مسائل و مشکلات اقتصادی زندگی رخ خواهد داد. افزایش تولید داخل به افزایش صادرات کمک خواهد کرد و آن نیز به نوبه خود ضمن افزایش درآمدهای کشور به افزایش تولید منجر خواهد شد. سرمایه گذاری و مشکل جذب سرمایه های داخلی و خارجی را برطرف خواهد نمود سرمایه های سرگردان که گاهی بسیار مضر به حال اقتصاد عمل می کند را قابل مدیریت می نماید. از امکانات و زیرساخت های موجود به نحو مطلوب تری استفاده می گردد. رشد علمی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت هزینه های سنگین اقتصادی کشور را همچون هزینه های واردات، حمل و نقل و وابستگی ها را کاهش خواهد داد. دانش و تکنیک و فن‌آوری‌های تولید در عرصه‌های مختلف را رشد داده و به‌ویژه مهارت‌های مدیریت در امر تولید را بالا برده و با سایر کشورها قابل رقابت خواهد نمود. امکان بهره گیری ملت ایران از سهم الهی و خدادادی خود را در بهره برداری از منابع مختلف فراهم خواهد ساخت.

با عنایت به برنامه‌ها و راهبردهای کلان کشور که در سند چشم­ انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است، موضوع تولید و صنعت به عنوان اصلی­ ترین و محوری­ ترین مسأله کشور مطرح است. وجود امکانات، ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور اعم از سرمایه­ های انسانی و مالی، زیرساخت ها، فرصت های کسب و کار، دانش و فناوری و سایر عوامل تولید در کنار فرصت های صادراتی در دوره پسابرجام باعث شد تا شرکت بین ­المللی سرمایه­ گذاری توسعه تجارت هیرمند، نسبت به ایجاد گروه صنعتی و معدنی اقدام نماید. راهبرد اصلی این گروه شناسایی فرصت های سرمایه­ گذاری در عرصه صنعت، ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های صنعتی، مشاوره، اجرا و نظارت بر طرح های صنعتی و سایر اقدامات مربوط به بخش صنعت می­ باشد. وجود پشتیبانی علمی و فنی دانشگاه علم و صنعت با همراهی اساتید و پژوهشگران زبده و صاحب صلاحیت این امکان را در اختیار شرکت هیرمند قرار داده است تا ضمن برخورداری از توان فنی جامعه دانشگاهی، بتواند در حوزه ­های مختلف صنعتی و به ویژه طرح های صنعتی بین رشته ه­ای حضور فعالی داشته باشد.

فهرست