معدن

معادن کوچک و متوسط همواره به عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مطرح بوده‌اند. این حقیقت در کنار دسترسی به دانش جامعه دانشگاهی در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای این معادن، هیرمند را بر آن داشت تا یکی از محورهای فعالیت خود را حول معادن کوچک و متوسط تعریف نماید. هم‌اکنون، شرکت سرمایه‌گذاری هیرمند علاوه بر یک شرکت زیرمحموعه معدنی، در حال انجام عملیات  اکتشاف در محدوده های مختلف ثبت‌شده طی سال ۹۷ می‌باشد که امید است به‌زودی شاهد بهره‌برداری و تبدیل این محدوده‌ها به زیرمجموعه‌های معدنی هیرمند باشیم.

عکس از معدن سنگ مرمریت آرسک دامغان (شرکت معدنی زمین کاوان علم و صنعت )
عکس از معدن سنگ مرمریت آرسک دامغان (شرکت معدنی زمین کاوان علم و صنعت )