شرکت رویان کالبد هوشمند (ساختمان‌های پیش‌ساخته)

شرکت رویان کالبد هوشمند در سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد صنعت ساختمان‌های پیش ساخته با حمایت معنوی آزمایشگاه طرح و ساخت پیشرفته و مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت با رویکردی نوین ایجاد شد. این شرکت بر آن است تا با بهره گیری از زیرساخت‌های موجود سایبری و مشارکت فعالانه مخاطب ، با ایجاد ساختاری هم افزا و یکپارچه در ابعاد مختلف ساختمانی و شهری، شبکه های زنده و توسعه پذیر ساختی را  ایجاد کند. این امر نیاز به تعریف رویکردی نو در ایجاد محیط مصنوع و نیاز به بازتعریف ساختمان از یک کارگاه به یک کمپانی تولیدی با رویکردی نوین از فرهنگ «مصرف اشتراکی» دارد. محصول این شرکت ساختمان‌های مدولار و هوشمند است که می توانند به انواع کاربری‌ها شکل دهند.

این ساختمان‌ها تطبیق‌پذیر، توسعه‌پذیر و منعطف هستند و این امکان را برای بهره برداران ایجاد می کنند تا ساختمان را متناسب با نیازهای متغییر خود توسعه، تغییر و تطابق دهند. این فناوری ساختمان‌های آینده را از پدیده هایی ایستا و زوال پذیر به عناصری پویا و زنده مبدل می کند که با  وجود تمام دگرگونی های لاجرم برآمده از زیست معاصر، در یک تعامل فعال با مخاطب، خود را با شرایط منطبق می کند و به حیات خویش در مسیری بسیار طولانی تر، زیست محیطی تر و موثرتری ادامه می دهد. شرکت رویان کالبد هوشمند پس از سپری کردن مرحله پیش رشد و ساخت نمونه های نیمه صنعتی با سرمایه گذاری شرکت هیرمند در سال ۱۳۹۹ وارد مرحله ساخت صنعتی شد.