صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

در طی سال‌های اخیر با افزایش انتظارات از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی و نیز مطرح‌شدن نسل سوم دانشگاه‌ها تحت عنوان «دانشگاه‌های کارآفرین»، بسیاری از نهادهای پژوهشی و دانشگاهی به دنبال راه‌هایی برای تجاری‌سازی نوآوری‌ها و یافته‌های پژوهشی خود هستند. موفقیت‌های اخیر شرکت‌های زایشی در تجاری‌سازی فناوری، این رویکرد را محبوب‌تر از پیش ساخته است. اگر یک فناوری بتواند بهبود قابل توجه و افزایشی در یک گروه محصول موجود در بازار

 ایجاد نماید، به احتمال بسیار زیاد دارای متقاضیان متعدد برای اخذ مجوز بهره‌برداری خواهد بود. محصولات موجود دارای بازارهای بالفعل، کانال‌های توزیع مشخص و مشتریان مختص به خود هستند که همین امر، رقابت با محصولات موجود در بازار را دشوار و همراه با ریسک می‌نماید.

براساس سیاست های کلان کشور، اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از مؤلفه­ های کلیدی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. انجام پژوهش های کاربردی و معطوف به نتیجه سبب ایجاد نشاط علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور شده و اغلب اساتید، پژوهشگران و دانشجویان را به سمت اعمال نگاه اقتصادی و تجاری در طرح های تحقیقاتی سوق داده است. جوامع پیشرفته علمی و صنعتی به این نتیجه رسیده ­اند که مسیر توسعه پایدار از فعالیت های دانش­ بنیان و تبدیل یافته­ های تحقیقاتی به نتایج کاربردی در بخش های مختلف اقتصاد می گذرد. در کشور ما نیز آنچه تحت عنوان سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز نقشه جامع علمی کشور تدوین و ابلاغ شده به روشنی مسیر آینده کشور و راهبرد جوامع دانشگاهی را روشن می­ سازد. تبدیل دانش به ارزش از مسیر تجاری­ سازی یافته­ های پژوهشی به عنوان راهبرد اصلی کشور مطرح شده و ساز و کارهای لازم برای این حرکت تدوین شده است. یکی از ارکان فعالیت های دانش ­بنیان، سازمانها و نهادهای حرفه­ای برای راهبری اصولی و سرمایه­گذاری برای جهت­دهی صحیح، حمایت، تجاری­سازی و به ثمر رساندن تحقیقات و وارد نمودن نتایج تحقیقات به بازار مصرف است. شرکت هیرمند بنا به ماهیت دانشگاهی خود در تلاش است تا ضمن فراهم آوردن زمینه لازم برای توسعه فعالیت های دانش­ بنیان بتواند با حمایت از فعالیت های پژوهشی کاربردی و خلق ارزش از دانش، نقش فعالی در حرکت علمی کشور داشته باشد.

فهرست