با توجه به انتظارات کشور از دانشگاه‌ها به منظور پاسخ به نیاز‌های اساسی از چند سال پیش تفکر فناوری محوری درکشور شکل گرفت. نمادها و المان‌های اصلی این تفکر مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، ثبت اختراعات داخلی و خارجی و امثالهم بودند. براین اساس دانشگاه علم و صنعت ایران توجه خود را معطوف به ساختارسازی نموده و با ایجاد شرکت دانش‌بنیان سرمایه گذاری هیرمند تلاش نموده تا محوریت فعالیت‌ها را در قالب یک شرکت با مشارکت اساتید و دانشگاهیان شکل داده و با کمک آن بتواند راهکارهای نوینی برای حل برخی از مشکلات در مسیر تولیدات دانش بنیان ارائه دهد.

شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند به عنوان اولین شرکت سهامی عام دانشگاهی کشور با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران و جامعه دانشگاهی با رویکرد سرمایه گذاری در یافته های پژوهشی دانشگاهی و ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی از سال ۱۳۹۶ به دنبال افزایش سرمایه ۶۰ میلیارد تومانی خود با سهامداری ۳۰ درصدی دانشگاه علم و صنعت ایران و ۷۰ درصدی اعضای هیئت علمی فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرده است. در شرکت هیرمند تا کنون فعالیت های گسترده ای توسط دپارتمان­های مجزا تعریف شده که از میان آنها می توان به صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر(VC)،گروه صنعت، گروه معدن،گروه عمران و ابنیه و گروه فناوری اطلاعات اشاره کرد. بنابراین برای حرکت در مسیر استفاده از ظرفیت های نوآوری کشور و توسعه محصولات/ فناوری­‌های دانش بنیان راهکارهای جدیدی با کمک این شرکت درحال شکل گیری است.