شرکت توربین سازان نیکان (نیتکو)

از مهمترین زیرمجموعه های بخش صنعت شرکت سرمایه گذاری هیرمند شرکت توربین سازان نیکان است. شرکت توربین سازان نیکان یا نیتکو، به منظور ساخت ،احیاء قطعات ،تعمیرات اساسی و نوسازی توربین،پمپ، کمپرسور  و قطعات مجموعه های وابسته و نیز تاسیسات مربوطه در صنایع نفت و انرژی شکل گرفته است.

پروژه های انجام شده در شرکت نیتکو

شرکت پتروشیمی مارون
  • تعمیر و نگهداری ماشین های حساس و تجهیزات دوار مجتمع
  • عملیات بالانس High Speed بر روی روتور مروبوط به توربو اکستندر

پروژه های جاری در نیتکو

ساخت PT توربین نیرو GEC۷۰%
۷۰%
ساخت نازل های توربین نیرو GEC۹۰%
۹۰%
ساخت PT توربین Copper۶۰%
۶۰%
اورهال توربین نیروگاه رامین اهواز۷۰%
۷۰%
ساخت قطعات برای منطقه یک گاز۷۰%
۷۰%
ساخت قطعات برای خطوط انتقال و مخابرات نفت۶۰%
۶۰%