معرفی الگوی « تضمین متقابل» در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور

نشست معرفی الگوی مترقی و منحصر به فرد «تضمین متقابل» شرکت سرمایه گذاری هیرمند و دانشگاه علم و صنعت ایران که در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار…