مجتمع مسکونی برج باغ بهار

شرح پروژه

کاربری: مسکونی
تعداد کل طبقات: ۱۵ طبقه
مساحت زمین طبق سند: ۴۲۳۸ متر مربع، مساحت زمین بعد از اصلاحی ۳۴۳۹/۲۵ متر مربع طبق جواز ساختمانی
آدرس: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه فرهنگیان
۱۱ طبقه مسکونی، طبقه همکف مشاعات لابی، ۳ طبقه پارکینگ، استخر و تاسیسات مجموعه
مساحت کل زیربنا: ۲۴۹۸۵/۴۸ متر مربع
مساحت زیربنای مفید: ۱۶۰۰۰ متر مربع

[شناسه ویدئو = ۸۶۴۷]

فهرست