شتابدهنده هلسا

این شتابدهنده با هدف راه اندازی و حمایت از تیم های نوپا، جهت تولید محصولات حوزه سلامت و ایجاد شبکه ای از نخبگان و منتورهای این حوزه تاسیس شده است.

در حال حاضر، چهار تیم در این شتابدهنده در حال فعالیت بوده و به لطف خدا، در دو سال آینده، محصولات آنها وارد بازار خواهد شد.

محصولات هلسا

بایوپسی فورسپس

اندوبگ لاپارسکوپی

اپلایر کلیپس

هندل استپلر لاپارسکوپی