شرکت زیست مواد هیراد

شرکت هیراد در سال ۹۹ با هدف تولید متریال های جایگزین استخوان تاسیس شد، این مواد در انواع گرانول، پودر، بلوک و خمیر تولید شده و در حال گذراندن مراحل تست بالینی و حیوانی، در آزمایشگاه های معتبر کشور می باشد.

این محصولات سنتزی، در حوزه های ارتوپدی و دندان پزشکی، کاربرد وسیعی داشته و مراحل استخوان سازی در اعضای بدن را تسریع می بخشند.

محصولات هیراد

خمیر

بلوک

پودر

گرانول