جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه | ساعت ۱۰:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

برای شرکت در جلسه مجمع عمومی بورس، از طریق لینک ورود زیر اقدام نموده، گزینه میهمان را انتخاب سپس نام و نام‌خانوادگی خود را وارد نمایید.

۱. ورود به عنوان میهمان

۲. وارد کردن نام و نام‌خانوادگی