مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده | ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

برای شرکت در جلسه مجمع عمومی بورس، از طریق لینک ورود زیر اقدام نموده، گزینه میهمان را انتخاب سپس نام و نام‌خانوادگی خود را وارد نمایید.

۱. ورود به عنوان میهمان

۲. وارد کردن نام و نام‌خانوادگی