الگوی تضمین متقابل

شرکت ها، اغلب برای رسیدن به رشد درآمدی و حفظ یا ارتقای حاشیه سود، تلاش های قابل توجهی را صرف نوآوری در فرایندها و محصولات خود می نمایند. با این حال، در بیشتر مواقع، نوآوری های محصولی و فرایندی هزینه بر و وقت­گیر می باشند، چرا که این نوع نوآوری ها مستلزم سرمایه­گذاری­های قابل توجهی در تحقیق و توسعه، منابع تخصصی، کارخانه ها و تجهیزات جدید و حتی تمام واحدهای کسب و کار جدید هستند. با این وجود، بازده آتی این سرمایه­گذاری­ها همیشه نامشخص است. به همین دلیل، شرکت سرمایه گذاری هیرمند الگویی را تحت عنوان تضمین متقابل طراحی کرده است که مطابق آن، شرکت تمامی هزینه­های تحقیق و توسعه را به شرط تضمین خرید مقدار مشخصی از محصول توسط کارفرما تقبل کرده و فرایند توسعه محصول و یا فناوری را برعهده می­گیرد. بدین صورت که کارفرما دیگر هزینه تحقیق و توسعه را پرداخت نکرده و تنها مشخصات و استانداردهای موردنظر محصول یا فناوری مورد نظر را تعیین می­کند. سپس شرکت سرمایه گذاری هیرمند پس از دریافت تضامین مورد نظر با بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و شرکای همکار برای توسعه دانش فنی مورد نیاز و رسیدن به مرحله تولید نمونه درخواست شده اقدام می نماید. پس از نیل به این مرحله و اخذ تاییدیه مورد نیاز از کارفرما، تولید محصول/ فناوری مورد توافق توسط شرکت هیرمند و شبکه تولیدی آن کلید می خورد.

به طور کلی در مدل تعامل هیرمند ۶ مولفه اصلی حضور دارد که در تعامل با شرکت کانونی یا همان هیرمند، الگوی تضمین متقابل را شکل می دهند. این مولفه ها شامل:

  1. صاحبان کسب و کار
  2. شبکه سرمایه گذاران همکار
  3. تولیدکنندگان دانش فنی
  4. Fab Lab
  5. شرکت های همکار(مشاوران، سازندگان و …)
  6. مرکز توسعه و عرضه نوآوری

تعامل هیرمند با صاحبان کسب و کار

طبق این الگو در قراردادی ناشی از تعامل دو طرف، شرکت سرمایه گذاری هیرمند به صاحبان کسب و کار تضمین می دهد محصول/ فناوری مورد نیاز ایشان را کاملا مطابق با مشخصات توافق شده تولید نماید و در مقابل صاحبان کسب و کار خرید مقدار مشخصی محصول از شرکت هیرمند را ضمانت می کنند.

تعامل هیرمند با سرمایه گذاران همکار

مطابق این مدل شرکت هیرمند فرصت های سرمایه گذاری در قالب الگوی تضمین متقابل را به سرمایه گذاران همکار ارائه داده و در صورت دستیابی به توافق مشترک، سرمایه مورد نیاز توسط ایشان تامین خواهد شد.

تعامل هیرمند با تولیدکنندگان دانش فنی

طبق الگو نیازهای R&D همراه با تامین هزینه های مرتبط با آن، توسط شرکت سرمایه گذاری هیرمند به تولید کنندگان دانش فنی ارائه می شود و در مقابل تولید دانش فنی برای شرکت هیرمند صورت می گیرد.

تعامل هیرمند با کارگاه ساخت نمونه(Fab Lab) [۱]

فب‌لب نوعی آزمایش‌گاه برای بررسی، توسعه و تحقیق در موضوع ساخت نمونه به حساب می‌آید. برای تقریب ذهن در زبان پارسی، به جای آزمایش‌گاه، کلمه کارگاه پیشنهاد شده است که به نوعی در نسبت با ساخت نمونه تناسب بهتری دارد.

فب لب ها موجب کاهش چشمگیر هزینه تولید نمونه و در نتیجه اقتصادی شدن بسیاری از فعالیت های تحقیق و توسعه می گردند. ماهیت و ظرفیت فب لب منجر به تولید مدل اقتصادی و بازار تازه‌ای از خدمات و محصولات می‌شود و کارگاه‌های ساخت نمونه مانند فب‌لب های همکار هیرمند برای کشف عرصه‌های جدید در فرآیند ساخت نمونه و تحقیقات مرتبط فعالیت می‌کنند.

نحوه تعامل شرکت سرمایه گذاری هیرمند با فب لب ها بصورت ارجاع نیاز تولیدکنندگان دانش فنی و همچنین فرصت مشارکت برای آنها از طرف شرکت و در مقابل تامین تجهیزات موردنظر از طرف فب لب می باشد.

[۱]Fabrication Laboratory

تعامل هیرمند با شرکت های همکار

در این تعامل شرکت سرمایه گذاری هیرمند نیاز تولیدی و فرصت های مشارکت در تولید را به شرکت­های همکار(مشاوران، سازندگان و…) ارائه می کند و در مقابل شرکت­های همکار محصول موردنظر را برای هیرمند تولید خواهند نمود.

تعامل هیرمند با مراکز توسعه و عرضه نوآوری

مطابق این مدل شرکت هیرمند نوآوری های هدفمند را به مراکز توسعه و عرضه نوآوری معرفی ­می­کند و درمقابل از ظرفیت­های این مراکز در جهت توسعه بازار نوآوری­های فناورانه یاری می­گیرد.

فهرست