الگوی تضمین متقابل

شرکت ها، اغلب برای رسیدن به رشد درآمدی و حفظ یا ارتقای حاشیه سود، تلاش های قابل توجهی را صرف نوآوری در فرایندها و محصولات خود می نمایند. با این حال، در بیشتر مواقع، نوآوری‌های محصولی و فرایندی هزینه بر و وقت­‌گیر می باشند، چرا که این نوع نوآوری‌ها مستلزم سرمایه­‌گذاری­‌های قابل توجهی در تحقیق و توسعه، منابع تخصصی، کارخانه ها و تجهیزات جدید و حتی تمام واحدهای کسب و کار جدید هستند. با این وجود، بازده آتی این سرمایه­‌گذاری‌ها همیشه نامشخص است. به همین دلیل، شرکت سرمایه گذاری هیرمند الگویی را تحت عنوان تضمین متقابل طراحی کرده است که مطابق آن، شرکت تمامی هزینه‌­های تحقیق و توسعه را به شرط تضمین خرید مقدار مشخصی از محصول توسط کارفرما تقبل کرده و فرایند توسعه محصول و یا فناوری را برعهده می­‌گیرد. بدین صورت که کارفرما دیگر هزینه تحقیق و توسعه را پرداخت نکرده و تنها مشخصات و استانداردهای موردنظر محصول یا فناوری مورد نظر را تعیین می‌­کند. سپس شرکت سرمایه‌گذاری هیرمند پس از دریافت تضامین مورد نظر با بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و شرکای همکار برای توسعه دانش فنی مورد نیاز و رسیدن به مرحله تولید نمونه درخواست شده اقدام می نماید. پس از نیل به این مرحله و اخذ تاییدیه مورد نیاز از کارفرما، تولید محصول/ فناوری مورد توافق توسط شرکت هیرمند و شبکه تولیدی آن کلید می‌خورد.