ماموریت‌ها و راهبردها

 

مأموریت:

ماموریت شرکت سرمایه گذاری هیرمند تلاش در جهت فعال سازی حداکثری ظرفیت دانشگاهیان کشور در راستای خلق ثروت، کارآفرینی و ایجاد فرصت های پیشرفت و توسعه کسب و کار برای دانش آموختگان دانشگاهی است.

راهبردهای اصلی:

  • تبدیل شدن به شرکت پیشرو در کشور
  • استفاده بهینه از پتانسیل‌ها و سرمایه‌­های کشور اعم از منابع انسانی و مالی
  • فعالیت اخلاق محور و پایبندی به منشور اخلاقی سازمان
  • ارتقای روحیه کار جمعی
  • اعمال مدیریت حرفه­‌ای
  • نگاه عمیق، تفکر جهانی، اقدامات منطقه‌ای، آینده­ نگری و همگامی با تغییرات جهانی
  • پایبندی به استانداردها و شاخص های جهانی و بهره­ گیری از مدل‌های موفق بین­‌المللی
  • توسعه جامع و پایدار با رعایت مسائل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و مسئولیت‌های اجتماعی