لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی

۰
سهام هیرمند
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند – نماد: بهیر پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی…

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دستور جلسه :   استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین…

لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰
سهام هیرمند
پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق…